Reisverket

Reisverket kan være både i limtre og aluminium.

Limtre har tradisjonelt vært mest brukt, kanskje fordi vi har mest trehus og opplever at treverket innvendig gir oss en lun og god atmosfære. Limtreet er høvlet fine materialer og gir stor frihet til utforming da det kan dimensjoneres alt etter hvilke spenn og løsninger en ønsker. Prismessig vil limtre falle noe rimeligere enn aluminium, men krever samtidig mer arbeid på stedet under bygging. Samtidig gir det en større frihet til endring og tilpasninger underveis hvis en ser behov for det.

Aluminium har de senere årene blitt mer vanlig, kanskje mest fordi det er vedlikeholdsfritt, kan bestilles i mange farger og gir en god finish på konstruksjonen. Aluminium reisverk må kombineres med de glassfelter som er laget for det, for at en skal få gode sammenføyninger.

Ta kontakt med oss eller kom innom vårt showroom.

Vi hjelper deg å designe, tegne og produsere etter dine behov og ønsker.