Plassering

Når det gjelder plassering er det flere ting å ta hensyn til:

  • At stedet ikke er i konflikt med regelverk (se pkt 13 Byggesøknad)-solforhold spesielt kveld/ettermiddag da de fleste bruker rommet mest
  • Utgang fra bolig
  • Innsyn fra naboer, gangvei e.l.
  • Utsikt i den grad mulig
  • Tilknytning til hage/uteareal for øvrig da en hagestue er et rom mellom inne og ute

Ta kontakt med oss eller kom innom vårt showroom.

Vi hjelper deg å designe, tegne og produsere etter dine behov og ønsker.