Byggekostnader

Kostnader vil variere materialvalg, utforming, størrelse og grunnarbeid. Det er viktig å samle inn priser og kartlegge arbeidet før en starter. Snakk med oss om dine planer, så hjelper vi deg.

Kostnader for oppføring av en hagestue eller vinterhage vil variere mye ut fra materialvalg, utforming, størrelse, og nødvendige tilleggsarbeider som graving, betong, elektriker osv. Anbefalingen er å få inn priser slik at en har en oversikt før en starter opp. Da slipper en overraskelser over kostander en ikke har tenkt over er nødvendig.

Ta kontakt med oss eller kom innom vårt showroom.

Vi hjelper deg å designe, tegne og produsere etter dine behov og ønsker.