Byggesøknad

En søknad er i de alle fleste tilfeller nødvendig, og vil sikre at en unngår konflikt med reguleringsplaner, byggelinjer, utnyttelsesgrad osv.

Byggesøknad er i de alle fleste tilfeller nødvendig. Viktig at en ikke kommer i konflikt med reguleringsplaner, byggelinjer, utnyttelsesgrad osv. Dette kan en få informasjon om ved en forhåndskonferanse hos bygge etaten i kommunen.

Byggesøknad skal inneholde tegninger, nabovarsel, situasjonsplan og søknad. Det er viktig at dette er på plass før en starter opp, så en slipper problemer underveis.

Ta kontakt med oss eller kom innom vårt showroom.

Vi hjelper deg å designe, tegne og produsere etter dine behov og ønsker.