Monteringsarbeid

Montering kan en langt på vei gjøre selv hvis en er byggekyndig.

Limtrereisverk til en hagestue/vinterhage er på mange måter som annen bygging i tre. En må ha elementær kjennskap til innfesting, dimensjonering, lufting, tetting osv for å sikre at bygget er sikkert, og at en unngår problemer i ettertid pga. feil under byggingen.

Det er også viktig at de som setter opp tilbygget er litt kjent med slike bygg, da det er en del som avviker fra vanlig bygging. Informasjon og veiledning blir gitt hvis du velger å bygge våre produkter selv.

Aluminium vinterhage krever mer kjennskap til det systemet vi lager de i, da det meste er prefabrikert, og der reisverk, tak, dørkarmer osv. er integrert i hverandre og må settes opp i riktig rekkefølge for å få det solid og for å få sammenføyingene tette.

Støpt dekke er mest brukt ved bygging av hagestue / vinterhage. Noen lager det selv, eller de får en entreprenør til å ta seg av det.

Bjelkelag på punktfundamenter er mye brukt til å bygge hagestue/vinterhage på, enten det er en eksisterende veranda som en forsterker, eller den bygges fra grunnen av.

Hvis det er ønskelig å ha en leverandør å forholde seg til så tar vi hele jobben inkludert grunnarbeid, elektrisk, blikkenslager osv. Da trekker vi inn underleverandører etter behov på de fagområder som vi ikke har egne folk til.

Vi har alle varianter, fra rene materialleveringer, til delvis eller hel montering og til hele prosjektet som inkluderer de underleverandører som er nødvendig.

Ta kontakt med oss eller kom innom vårt showroom.

Vi hjelper deg å designe, tegne og produsere etter dine behov og ønsker.