Vinterhage

Ønsker du å være ute året rundt? Har du behov for et lyst og trivelig oppholdsrom?

Vi hjelper deg med fullisolert vinterhage tilpasset dine ønsker og behov. Enten du velger vinterhage som bygges på boligen eller en frittstående løsning. Bøcon garanterer deg en fullisolert vinterhage i solid boligstandard tilpasset norske forhold.

Kontakt oss i dag. Vi hjelper deg med å designe, tegne og produsere din vinterhage.

Isolering

En isolert vinterhage bygges med god isolering i gulv og vegger. Takdekke må også ha god isolering (se nedenfor) og det benyttes glassfelter med god isoleringsverdi (se nedenfor). Vinterhagen bygges ofte tilknyttet bolig, men likevel med dørløsning som tillater å lage et temperaturskille i ekstreme værperioder. Da defineres den som et halvtemperert rom og har ikke samme krav til isolering som boligrom ellers.

En fullisolert vinterhage med boligstandard må ha samme isolering i gulv og vegger som i en bolig. I tillegg må tak og glassfelter for øvrig ha glasskvalitet som holder de krav som er for boligrom.

Utforming og plassering

Det mest vanlige er at vinterhagen bygges på boligen, slik at det kan benyttes uten å gå ut i været og vind.

Utformingen gir seg ofte ut fra der hagestuen skal bygges, men det er viktig å ha i tankene hvordan det vil ta seg ut på huset, og at det blir en naturlig del av huset. Hvis taket f.eks. blir for flatt kan en med fordel går litt opp i hustaket for å få mer fall, og hvis en er på en endevegg av huset bør en vurdere mønet tak med samme takvinkel som huset.

En frittstående vinterhage har gjerne litt størrelse slik at den blir et samlingssted når en har familie og venner på besøk. I en slik løsning velges gjerne en vanlig isolert vinterhage, da en der lar temperaturen svinge mer ettersom vinterhagen er i bruk.

Frittstående fullisolert vinterhage i aluminium.

Takdekke

Som brukes på vinterhager er oftest en av disse; Isolerglasstak, fast tak, isolerte kanalplater eller en kombinasjon av to av disse.

Isolerglasstak er det mest brukte, og de leveres alltid med et solreflekterende ytterglass som finnes i tre varianter alt etter hvor mye soldemping en ønsker.

Isolerte kanalplater er plastplater av polycarbonat med mange skillevegger inni som gir god isolering. Finnes i tykkelser opp til 50 mm og i fargene klar, opalhvit og sotfarget. Kanalplater gir god isolering, men de gir ikke klart gjennomsyn slik som glass.

Fast tak med takpanner eller shingel er valget hvis en synest det blir nok lys med glassfelt på veggene. Da lages et isolert tak på vanlig måte med panel eller plater innvendig.

Les mer om isolerte tak her.

Vinterhage

Glassfelter

Som kan åpnes bør en ha på minst to av veggene i vinterhagen, både for å gi store lysflater og utsikt, og for å kunne gi god gjennomlufting på varme dager.

Skyvedører og -vinduer er den enkleste og rimeligste løsningen. Disse kan lages i mange kombinasjoner både mht. oppdeling, størrelser, om de går inn bak fastvegg osv. Les mer om dører her.

Alternativt kan en bruke foldedører, det er litt mer arbeid å lukke de opp men de gir god åpning.
Les mer om isolerte skyvedører her.

Enkle vinduer som faste, lukkbare eller luftevinduer i skrå lages gjerne i det tilsvarende kvalitet som skyvedørene.
Les mer om isolerte vinduer her.

Hengslet slagdør brukes gjerne der en vet det blir mye gjennomgang ut/inn slik at en slipper å bruke skyvedørene. Er også nyttig når en ønsker låse seg inn utenfra. Les mer om isolerte lukkedører her.

Vinterhage: glassfelter som kan åpnes bør en ha på minst to av veggene.

Ventilasjon

Er viktig å tenke på, da det på dager med sterk sol vil bli høy temperatur, og spesielt hvis en da ikke er hjemme og kan åpne opp. De fleste vinterhager lages i dag med luftevinduer, gjerne i skrå høyt oppe slik at den varmeste luften slipper ut.

Kondens kan være et problem i vinterhalvåret hvis rommet ikke er oppvarmet og temperaturen kommer ned i duggpunktet.

Oppvarming

Løses gjerne med varmekabler i gulv og varmeovner i tillegg. Et annet alternativ er å installere en varmepumpe. Det gir jevn varme og god sirkulasjon i rommet. Ellers er en vedovn aktuell løsning, spesielt nå som det finnes mange flotte både gulv og veggmodeller. Det benyttes i dag nesten kun isolerte stålpiper, og de er enkle å lage gjennomganger og tettinger i tak på.

Belysning

Innfelte spoter i aluminiumsperrer eller paneltak er det mest brukte. Her har vi ferdige systemer som lett kobles opp. Les mer om belysing her.

Ta kontakt med oss eller kom innom vårt showroom.

Vi hjelper deg å designe, tegne og produsere etter dine behov og ønsker.