Grunnarbeid / gulvdekke

Betong, tre eller fliser?

Betongdekke er mest brukt som underlag, enten det er støpt dekke på mark, på taket på en garasje eller armert dekke på søyler. Det er viktig at det er isolering i betongen slik at underlaget ikke blir et kuldemagasin som skaper kondens og problemer med varmen. Det er også viktig at det er god nok masse under, og at dekket er armert slik at en unngår sprekker i betong og fliser. Fuktsperre er og viktig sånn at en ikke får et evigvarende kondensproblem.

Bjelkelag av tre er også mye brukt, enten det er en eksisterende terrasse der en forsteker bæringen (veldig viktig) og isolerer mellom bjelkene, eller en lager et nytt bjelkelag med isolering. Det er spesielt en grei løsning når det er litt avstand fra bakkenivå, slik at dekket bygges på søyler på punktfundamenter.

Terrasse på singelfylling er det mange som har. Det kan virke stødig, men selv om det har ligget mange år kan underlaget arbeide med frost eller fuktighet. Hvis en har bygget hagestue på det og underlaget endrer seg kommer alt ut av lage. Dører og vinduer som ikke fungerer skikkelig eller lekkasjer i tak og innfesting. Anbefales ikke.

Gulvdekke

Fliser er uten tvil det mest brukte gulvdekke i en hagestue/vinterhage, både på betongdekke eller på spongulv dekket med gips. Med varme i gulvet er dette topp.

Laminat brukes og en del i hagestuer/vinterhager. Viktig at det er en type som tåler fuktighet, da et uteromsgulv er mer utsatt for fukt enn inne i huset. Det er mer vandring ut i hage o.l, dører kan glemmes åpne når det kommer regn og en har gjerne mye planter o.l.

Terrassebord er også ok inne i en hagestue/vinterhage hvis en ønsker et mer røft miljø heller enn et innerom. Hvis resten av rommet er isolert er det viktig at gulvet er det og. Uansett er det viktig å tette under så det ikke blir trekk opp gjennom gulvet.

Parkett bør unngås da det lett opptar fuktighet, og gulvet blir ødelagt. Anbefales ikke.

Ta kontakt med oss eller kom innom vårt showroom.

Vi hjelper deg å designe, tegne og produsere etter dine behov og ønsker.